Hungarian Star Wars Corvin Cinema Dual-Sided Advertising Flyer

inkblot

Hungarian Star Wars Corvin Cinema Dual-Sided Advertising Flyer
Click to enlarge

Other Info: The first Hungarian screening of Csillagok háborúja took place at the Corvin Cinema (Budapest, Corvin köz 1, 1082 Hungary) in Budapest from - Augusztus 16-tól a Corvin mozi műsorán (From August 16 at the Corvin Cinema show). This promotional flyer is dual-sided and on the front, in bright flashy orange coloring with black text and pictures, it has the title of the film at the top - Csillagok háborúja, with the tagline "Kétrészes, szines, amerikai tudományos-fantasztikus film" (A two-part, colorful, American science fiction film), cast, director, and music credits, listed below. In the middle of the flyer, there is a black still photo of Luke Skywalker and Han Solo in the midst of their Death Star escape from the Imperial forces, in Docking Bay 327. At the bottom right-hand corner is the FÖMO film distributors emblem (FÖMO's successor was MOKÉP) and on the left-hand bottom side is the cinema information.

The backside of the flyer is in black and white text and it essentially gives a synopsis of the film and some information on George Lucas and the success of the film -

Csillagok háborúja - Kétrészes, szines, amerikai tudományos-fantasztikus film.
Kozmikus méretű polgárháború robban ki a világegyetemben. Az államok szövetségének elnöke, a „császár”, a hadseregre támaszkodva, totális önkényuralmat vezetett be. A hadsereg vezetője, Valder, aki gyilkosság útján szerezte pozicióját. Legfőbb fegyverük egy bolygóméretü mesterséges űrbázis, a Halálbolygó, amely égitesteket is képes elpusztítani. Az önkényuralom ellen lázadók ereje napról-napra nő. Az egyik fiatal hercegnő, Leia Organa, a szenátus császár-ellenes tagja, nagy szolgálatot tesz nekik. Ellopja a Halálbolygó tervrajzát. Valder azonban elfogja. A dokumentációt viszont már sehol sem találják, mivel azt Leia betáplálta egy robotba, amelyet a közeli Tatoonie bolygóra küldött. A robot nem a megfelelő helyre, hanem egy fiatal telepes, Luke Skywalker kezébe jut, és csak hosszú viszontagságok után kerül el a lázadókhoz, akik a robotban levő anyag segítségével megsemmísitik a Halálbolygót.

A film feliratos. Korhatár nélkül megtekinthető.
Gyártója az amerikai 20th Century Fox.

Fiatal rendezőjéről, George Lucas-ról-aki most többek között a Csillagok Háborúja folytatását készíti elő-azt beszélik, hogy az elmúlt év bombafilmje több mint 50 millió dollárt jövedelmezett neki, akkora vagyont, amit még egy-két nemzedékkel ezelőtt egy olajmágnás, vagy egy nagyiparos egy életen át hozott csak össze.

Szövorg

(Star Wars - Two-part, color, American science fiction film.

A cosmic civil war is exploding in the universe. The president of the confederation of states, the "emperor", relying on the army, introduced total authoritarianism. The head of the army, Valder, who took his position by murder. Their main weapon is a planet-sized artificial space base, the Death Planet, capable of destroying celestial bodies. The power of the rebels against authoritarianism is growing every day. One of the young princesses, Leia Organa, an anti-emperor member of the Senate, is doing them great service. He's stealing the blueprints for the Death Planet. Valder, however, captures it. However, the documentation is no longer found, as it was fed by Leia into a robot sent to the nearby planet Tatoonie. The robot gets into the hands of a young settler, Luke Skywalker, and only after a long adversity does it come to the rebels, who use the material in the robot to destroy the Death Planet.

The movie is subtitled. It can be viewed without age restrictions.
Produced by U.S. 20th Century Fox.

His young director, George Lucas-who is now preparing, among other things, for a sequel to Star Wars, is said to have vaunted more than $50 million in last year's bombshell film, a fortune that an oil tycoon or an industrialist had made for a lifetime a generation or two ago.

Printing house: SZÖVORG) (See pic below)

brush_ink
inkblot

More Views: 
Backside of the Corvin Cinema "Csillagok háborúja" flyer.